Kaple sv. Anny

Kaple na vrcholu kopce Vyskeř. Cesta ke kapli, která začíná u areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie, je lemována křížovou cestou.

Kapli nechala postavit ve 2. pol. 17. stol. hruboskalská vrchnost. Její exponované umístění v nadmořské výšce 465 m n.m. představuje jednak krajinotvorný prvek regionu, současně však bylo důvodem častého poškozování kaple zásahy blesků a větrnými poryvy. V r. 1825 přešla jako dar do majetku obce a ta v roce 1830 přistoupila k její obnově na původních základech. Kaple tehdy získala svoji současnou podobu zděné, jednolodně orientované stavby protáhlého osmibokého půdorysu, zastřešené sedlovou střechou, s oboustranným polygonálním zakončením, s nízkou sanktusovou věží a vrcholovým křížem. Kaple byla několikrát dílče zevně i uvnitř opravována. Mezi světovými válkami byla období, kdy kaple sloužila i bohoslužbám československé církve husitské.

Pro svou uměleckou a historickou hodnotu byla kaple sv. Anny v roce 1963 zapsána do seznamu kulturních památek. Poslední opravy exteriéru i interiéru, spolu s restaurováním vybavení kaple proběhly po rozsáhlém průzkumu v roce 2011.

Od úpatí za kostelem Nanebevzetí Panny Marie vede k vrcholu křížová cesta z roku 1825. Má čtrnáct zastavení v podobě pískovcových sloupků s nikou, ve které jsou výjevy ze života Ježíše Krista. Naposledy byla v roce 2016 kompletně rekonstruována.

V těsné blízkosti kaple je pro turisty umístěna lavička s posezením a možností nádherných výhledů do krajiny. Kapli je možno pronajmout ke svatebním obřadům. Kaple je v průběhu turistické sezony otevřena návštěvníkům.

Církevní památky
kaple