Výlet za poznáním - naučná stezka Swamp

Výlet na Máchovo jezero nemusí být spojen jen s koupáním v horkých letních měsících. Vypravit se můžete také za poznáním.

Naučná stezka Swamp, která vznikla v loňském roce, je pojmenována podle  Národní přírodní památky SWAMP. Jedná se o rašeliniště s četnými tůňkami v zátoce Máchova jezera, s unikátní faunou a flórou. Naučná stezka vás provede okolím Máchova jezera a seznámí s chráněnými a kriticky ohroženými živočichy, rostlinami a rybníkářstvím Máchova jezera. Na stezce, která vede z Doks přes Břehy a zpět a měří 15 km, na vás čeká šest informačních panelů. Jednotlivé panely informují o botanice, zoologii bezobratlých a obratlovců a rybníkářství. Na výlet za poznáním můžete vyrazit pěšky i na kole.

Mapku s popisem trasy a dalších informacích o naučné stezce obdržíte v informačním centru v Doksech a dalších infocentrech Máchova kraje.

Doksy