V Českém ráji můžete potkat i Golema

Kdo z nás by neznal Golema, tajemnou bytost uhnětenou z hlíny moudrým rabínem Löwem.

Podle pověsti se Židům v pražském ghettu nevedlo dobře. Proto učenec Löw spolu se svým zetěm a žákem odešli v noci na břeh Vltavy a před rozbřeskem tam z čisté hlíny stvořili bytost, která měla Židy chránit a pomáhat jim. Bytost dostala jméno Golem. Golem za svého pána považoval svého tvůrce, ale podle pověstí jeho síly a mohutnosti využívala i rabínova žena. Třeba tak, že ho poslala na trh pro jablka. Nemohla ovšem tušit, že Golem přinese celý stánek i s prodavačkou…

Síla Golema byla nesmírná, neboť byla silou země, ze které byl stvořen. Pokud Golem nebyl zaměstnaný, stával se nebezpečným. Pověst praví, že jednou v pátek večer před svátkem šabat rabín Löw zapomněl dát Golemovi úkol a ten z nudy začal vytrhávat stromy a dlažební kostky. Uprostřed modlitby to svědci rabínovi pošeptali a on modlitbu přerušil, aby Golema zastavil. Jak? Tím, že odejmul z jeho čela, či úst zázračný šém, totiž posvátné Boží jméno, které ho oživovalo. Golem se opět proměnil v mrtvou hroudu hlíny a rabín už se nikdy znovu nepokoušel napodobit stvořitelskou úlohu Boha.

Děti jistě znají Golema z filmu Císařův pekař, pekařův císař. Podle původní pověsti je však smysl příběhu hlubší: jde o varování před silami, které člověk může spustit, ale potom je již neumí zastavit. Na jedné straně je vyprávění o Golemovi dokladem odvěké touhy člověka tvořit a ovládat síly vesmíru, na druhé straně je upozorněním, že náš rozum ještě zdaleka nedorostl pochopení všech zákonitostí stvoření. Pokud se chcete s Golemem setkat tváří v tvář, navštivte Synagogu Turnov. Když projdete tajemnými malými dvířky na vedlejší skrytý dvorek, najdete tam působivou plastiku od turnovského kováře Davida Čermáka.

Golem už se na vás těší!

SYNAGOGA TURNOV
Tel. 733 691 479, http://www.synagoga-turnov.cz/
Otevřeno: květen–září denně
kromě pondělí 9.00–17.00 hodin

Turnov