Navigace

Obsah

Výbory a komise:

Finanční výbor - Martin Koucký (předseda), Ing. Dita Krátká, Michal Plíšek

Kontrolní a revizní výbor - Ing. Josef Saska (předseda), Veronika Střižíková, Petr Šmaus

Komise rozvojová, pozemková a stavební - Michal Plíšek (předseda),  Vladimír Černý , Ing. arch. Ladislav David, Ing. Tomáš Halama, Ing. Milan Kuchař, Ing. Pavel Pelikán, Ing. Luboš Vaner

Komise životního prostředí - Roman Kučera (předseda), Ing. Tomáš Halama, Jiří Vykypěl

Komise kulturní, sociální a sportovní - Gabriela Hozdová (předsedkyně), Jan Bubeník,  Radim Havlík,  Lenka Klinderová, Martin Kunc, Hana Plíšková, Michaela Švitorková

Komise pro strategický rozvoj zimního střediska Bedřichov a cestovní ruch - Ing. Pavel Pelikán (předseda), Vladimír Černý, Petr Holub, Ing. Milan Kuchař, Ing. Josef Saska

Kronikářka: Mgr. Anna Dařbujanová, tel.: 775 023 552